böyür

böyür
is.
1. Bədənin çiynindən ombaya qədər olan sağ və sol tərəfi. Böyrü əzilmək. Böyrü üstə uzanmaq. – Namərd güllə yazıq uşağın sol böyründən dəyib, kürəyindən çıxmışdı. S. S. A.. Uşaq yumaq kimi bükülüb, böyrü üstə yıxılmışdı. Ə. M.. // Heyvanlar haqqında. İnəyin böyrü batmışdır.
2. Yan. Qab böyrü üstə düşdü. – <Məmməd:> Bütün köhnə, böyrü üstə əyilmiş Çəmbərəkəndi yox olmuşdur. C. C.. Qayıq dəniz buruqlarının, böyründən şütüyərək açıq dənizə çıxdı. M. Hüs..
◊ Böyrü üstə yatmaq – heç bir iş görməmək, tənbəllik etmək. Böyrünü yerə vurmaq – 1) yan üstə uzanmaq. Böyrün yerə vurub çoban dağ üstə; Hərdən deyir bir yanıqlı şikəstə. A. S.; 2) bax böyrü üstə yatmaq. Böyürdən törəmə – gözlənmədən meydana çıxan şey haqqında. Böyürdən çıxmaq – gözlənmədən ortaya çıxmaq. Əlini böyrünə vurmaq – bax böyrü üstə yatmaq. böyür-böyürə zərf Yan-yana, bir-birinin yanında, bir-birinə lap yaxın. Böyürböyürə oturmaq. Böyür-böyürə yaşayırsınız, bir-birinizdən xəbəriniz yoxdur. – Hatəm dayının nəzərləri . . gəlib çardaq altında böyür-böyürə vermiş dolu çuvallarda dayandı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cöngə — is. Erkək, yeniyetmə, cavan inək balası. Qəhrəman meşənin dərinliyində . . ala cöngəni sığallayıb tumarlayırdı. S. R.. Yelinləri südlə şişmiş inəklər mələşə mələşə, xam cöngələr böyürə böyürə . . özlərini bulaqların üstünə saldılar. Ə. Abasov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küsmək — f. 1. Hər hansı bir səbəbə görə birindən (adətən öz yaxın adamından) incimək, onunla danışmamaq, onu dindirməmək. Yoldaşından küsmək. Qonşudan küsmək. – <Kərbəlayı İsmayıl Zeynəbə:> . . Axırı, heç olmasa, götürüb nəçərnikə yazaram ki, filan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Anapa — (English) Анапа (Russian)   Town …   Wikipedia

  • pəhlu — f. yan, böyür …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zil’ — ə. 1) qabırğa; 2) böyür, yan; 2) həndəsi cismin yanlarını təşkil edən xətlərdən hər biri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qabırğa — is. anat. 1. Fəqərələri döş sümüyü ilə birləşdirən qövsşəkilli sümük. İnsanın yeddi cüt yuxarı və beş cüt aşağı qabırğası vardır. – Qabırğalar yastı və mötərizə şəklində olub, fəqərələrin yanlarından qabağa doğru uzanmışlar və döş qəfəsinin yan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sol — is. 1. Bədənin ürək yerləşən tərəfi, bədənin sağ tərəfinin əksinə olan hissəsi. // sif. Həmin tərəfdə olan, yerləşən. Sol əl. Sol ayaq. Sol böyür. – <Heydərqulunun> kürəyindən dəyən güllə sol ciyərini parçalayaraq döşündən çıxmışdı. Ə. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yan — is. 1. Tərəf, ətraf. Yanlarda düşmən qalmamışdı. H. N.. <Güldəstə:> Məktub bu yandadı. H. Seyidbəyli. Yan almaq – yanaşmaq, yaxınlaşmaq, yaxın durmaq. <Rəsul> yan alıb lotubaşıdan xəbər aldı: – Əmi, bu kağızlar nə olan şeydir? «Aşıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”